VERPLICHTE ELEKTRICITEITSKEURING

Elektrische keuring bij verkoop van woning

De verkoper van een woning of appartement dat gebouwd werd voor 1981, is vanaf 1 juli 2008 verplicht een keuringsattest van de elektrische installatie voor te leggen aan de notaris. Indien dit keuringsverslag niet aanwezig is bij het ondertekenen van de akte zal de verkoop worden opgeschort. Deze verplichting geldt van zodra de ondertekening van het verkoopcompromis plaats vindt na 30 juni 2008.

Doel van de elektrische keuring:

De koper kennis te laten nemen van de toestand waarin de elektrische installatie zich bevindt bij aankoop van de woning.

 • Het keuringsverslag
  • De keuring moet uitgevoerd worden door een erkend keuringsorganisme.
  • Het verslag mag zowel positief als negatief zijn. Bij een negatief verslag mag de woning dus toch verkocht worden.
  • De koper heeft 18 maand de tijd na datum van akte om de inbreuken op te lossen.
  • Een conform keuringsverslag is 25 jaar geldig.
 • Verplichtingen van de koper na ondertekenen van de akte bij de notaris.
  • De koper is verplicht na het ondertekenen van de akte de keuringsorganisatie zijn persoonlijke gegevens en datum van de akte door te geven.
  • Na 18 maand na datum van akte moet de koper het keuringsorganisme opnieuw uitnodigen voor een nieuwe controle.  Het keuringsorganisme zal na vaststelling dat alle inbreuken zijn weggewerkt een conform verslag afleveren volgens het Arei.
 • Wanneer is er geen verslag nodig bij verkoop ?
  • Bij volledige renovatie: dit moet dan wel opgenomen worden door de notaris in de akte.
  • Scholen, rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, hotels en gevangenissen hebben geen attest nodig.
Electrische keuring Verlimmo / Markt 21

Lees andere blogposts.

Een nieuwe uitstraling, vernieuwing, wij zijn Verlimmo!
Lees meer
Kent u de waarde van uw pand?
Lees meer