Wat is het nut van een plaatsbeschrijving ?

Het voornaamste doel van de plaatsbeschrijving is de partijen te beschermen. De plaatsbeschrijving zorgt ervoor dat we de toestand bij het begin van de huurovereenkomst kunnen vergelijken met de toestand op het einde teneinde eventuele schade aan de huurwoning vast te stellen.


Een plaatsbeschrijving is verplicht voor alle huurcontracten die sinds 18 mei 2007 worden opgemaakt, behalve voor pachtovereenkomsten voor boerderijen en landbouwgronden. De plaatsbeschrijving moet nauwkeurig en volledig zijn en wordt ook geregistreerd.