Welke registratierechten dien ik te betalen ?

Verlaging van het verkooprecht bij de aankoop van de enige eigen woning van 6% naar 3%


  • Bij de aankoop van de enige eigen woning is vanaf 1 januari 2022 3 procent (voorheen 6 procent) registratiebelasting verschuldigd.


  • Bij een ingrijpende energetische renovatie (IER) of sloop en herbouw van deze woning betaalt u nog maar 1 procent (voorheen 5 procent) registratiebelasting.


  • De bijkomende rechtenvermindering voor bescheiden woningen kan voortaan op meer bescheiden woningen van toepassing zijn: het grensbedrag stijgt van 200.000 naar 220.000 euro. In de kernsteden stijgt het grensbedrag van 220.000 euro naar 240.000 euro. Deze woningen krijgen een vrijstelling voor het betalen van registratierechten op de eerste schijf van 93 333 euro. De vermindering bedraagt voortaan, evenredig met de verlaging van het tarief, 2.800 euro.


Verhoging van het verkooprecht voor andere dan de enige eigen woning van 10% naar 12%


  • Het algemeen tarief voor de aankoop van andere dan de enige eigen woning, zoals een tweede eigendom of een bouwgrond, stijgt van 10 procent naar 12 procent.


  • Een uitzondering wordt gemaakt voor de aankoop van landbouwgronden en natuurgebieden, waarvoor het tarief van 10 procent behouden blijft.